Foreningen

AICA Danmark, foreningen af danske kunstkritikere, er den danske sektion af AICA International, Association Internationale des Critiques d’art, som blev grundlagt i 1950 for at genstarte den kritiske diskussion, som var blevet kvalt under fascismen i Anden Verdenskrig. Organisationen har hovedkontor i Paris, er under UNESCO’s beskyttelse og har mere end 4.500 medlemmer globalt.

AICA International arbejder for at sikre forståelse for kunstkritik og skabe øget ytringsfrihed. Medlemmer af AICA Danmark deltager også i det internationale arbejde, blandt andet via den faglige årskongres og tværgående udvalgsarbejde.

AICA Danmark afholder udover generalforsamlingen for medlemmerne også offentlige debatmøder om kunst og kritik, hvor fagfæller mødes og diskuterer aktuelle problemstillinger. Siden 1994 har foreningen uddelt Kunstkritikerprisen til en institution, produktion eller person, som har ydet en særlig indsats i det forgangne kalenderår.

Formålet for den danske sektion af AICA International er:

  • At fremme kunstkritikken som disciplin og bidrage til udvikling af dens metoder
  • At fremme de etiske og professionelle interesser for foreningens medlemmer og at forsvare deres rettigheder
  • At opretholde et aktivt nationalt og internationalt netværk for foreningens medlemmer og at opmuntre til direkte møder
  • At bidrage til fælles forståelse af den visuelle kunst og æstetik i alle kulturer
  • At stimulere professionelle relationer på tværs af politiske, geografiske, etniske, økonomiske og religiøse grænser
  • Upartisk at forsvare retten til at tænke og ytre sig frit og modsætte sig vilkårlig censur

 

AICA Danmarks vedtægter findes her:
Vedtægter AICA Danmark 2018

Referater af generalforsamlinger og formandsberetninger

Referat af generalforsamling 2003
Referat af generalforsamling 2004 og formandsberetning
Referat af generalforsamling 2005 og formandsberetning
Referat af generalforsamling 2006 og formandsberetning
Referat af generalforsamling 2007 og formandsberetning
Referat af generalforsamling 2008 og formandsberetning
Referat af generalforsamling 2009
Referat af generalforsamling 2012
Referat af generalforsamling 2013
Referat af generalforsamling 2014
Referat af generalforsamling 2015 inklusiv formandsberetning
Referat af generalforsamling 2016 inklusiv formandsberetning
Referat af generalforsamling 2017 inklusiv formandsberetning
Referat fra Generalforsamling 2018 inklusiv formandsberetning
Referat af Generalforsamlingen i AICA Danmark 2019 referat AICA Danmark. Formandens beretning 2019.lb (2)