Optagelse

AICA Danmarks medlemmer får tildelt et personligt medlemskort, som giver adgang til museer og udstillinger herhjemme og i udlandet. Medlemmerne inviteres til foreningens årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen redegør for foreningens arbejde. Derudover afholder foreningen løbende debatmøder om kunst og kritik.

AICA Danmarks medlemmer udøver kunstkritisk praksis på professionelt niveau. Nye medlemmer skal, for at kunne blive optaget, dokumentere professionel praksis i mindst tre år. Optagelseskriterierne er formuleret af AICA International, hovedkontoret i Paris.

Du ansøger om medlemsskab ved at udfylde ansøgningsskemaet og sende det bestyrelsen via kunstkritikerne@gmail.com. Nye medlemmer optages op til generalforsamlingen som typisk falder i marts måned. Årskontingentet er 450 kroner.

For mere om AICA Danmarks virke se foreningens vedtægter.